Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

database server

    Сървър, обслужващ клиентските запитвания към базата данни

DCC, Direct cable conection

    Насочено Кабелно съединение, позволява два компютъра да бъдат последователно свързани през сериен или паралелен порт. Веднъж свързани, двата компютъра функционират все едно са свързани в локална мрежа (LAN). Който и да е компютър може да има достъп към файловата структура на другия компютър. Но тъй като DCC не изисква мрежова интерфейсна карта (NIC), е малко по-евтина технология и по-опростена. Ограниченията са : може да свърже само две РС -та, и скоростта на предаване на данни е по-бавно отколкото при ЛОКАЛНА МРЕЖА. .

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

    Памет с ускорена двукратно спрямо SDRAM, скорост на обмен данни с изчислителната машина (компютъра) - 1,6 Гбит/с и 2,1 Гбит/с. DDR SDRAM е 184 контактен DIM модул.

desktop

    (1) В графичния потребител интерфейсите, десктоп е метафората за рисуван портрет на файловата система. Десктопът се състои от картинки, наречени икони, които изобразяват , файлове, директории , и различни типове на документи (писма съобщения, картинки). Вие можете да подредите иконите на електронната настолна система (десктопа) точно така, както вие можете да подредите реални обекти на реална настолна система (да речем вилици и чаши върху маса)--да ги преместваме, да ги поставяме една икона върху друга, да ги прегрупираме.
    (2) настолен (хоризонтален) компютър

delphi

    Програмна среда разработена от Borland International, Inc. Delphi е подобна на Visual Basic от Microsoft, но докато Visual Basic се базира на BASIC (език за програмиране, Delphi се основава на Паскал.

DirectX

    API създадено от Microsoft с цел да улесни основно разработчиците на графични програми, игри, програми за работа със звук и т.н. В момента е направо невъзможно да правите каквото и да било под Windows, без да имате инсталиран DirectX, и е препоръчително да имате инсталирана последната версия, за да можете да си пускате всичкия нов софтуер, който се създава.

DRAM, dynamic RAM

    Динамична памет със случаен достъп - елементарна клетка от тази памет е способна да съдържа бит информация, и представлява всъщност връзка транзистор-кондензатор. Съдържанието на информацията може да се презаписва хиляди пъти в секунда.

Driver

    Специфична програма, която има за цел да управлява хардуера във вашия компютър. Въпреки че работата ґ остава незабелязана от потребителя, без драйвери за определено устройство операционната система не е в състояние да комуникира с него. Удачна идея е да използвате последните версии на драйверите за вашия хардуер, за да избегнете евентуални проблеми при стари версии.

DSL

    (Digital Subscriber Line) Метод, чрез който се предават данни по телефонни линии. DSL кръгът е доста по-бърз от нормалната телефонна връзка, и кабелите, които влизат в premises subscriber-а са кабели използвани за нормалната телефонна линия. DSL кръгът трябва да бъде конфигуриран, да свързва две специфични точки, подобно на наета линия (както и да е DSL-а не е наета линия). Обикновените настройки на DSL--а дават на потребителя възможности да тегли с около 1.544 мегабита (не мегабайта) в секунда и да предават със 128 килобита в секунда. Тази подредба се нарича ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Друга често срещана конфигурация е симетралната: 384 килобита в секунда и в двете посоки. Теоритично ADSL Ви позволява да теглите със скорост 9 мегабита в секунда и да предавате с 640 килобита в секунда. В днешни времена DSL е алтернатива на наетите линии и ISDN-те, по-бързо е от ISDN и по-евтина от традиционните наети линии.

DVD-ROM

    Това е нещо като усъвършенстван CD-ROM. Има многократно по-голям капацитет и се използва за разпространение на цифрови видеофилми и за публикуване на големи софтуерни пакети, които иначе биха заели по няколко компактдиска.

DNS (Domain Name System)

    комплект от протоколи и услуги в TCP/IP мрежова среда, която позволява на потребителите на мрежата да използват йерархични приятелски имена, когато се обръщат към други хостове (компютри), вместо да е необходимо да помнят и да използват съответните IP адреси.

DVD (Digital Versatile Disc)

    е висококапацитетен диск с размерите на обикновен CD-ROM за видео, мултимедия, игри и други аудио приложения. Неговият капацитет може да варира от 4.7 GB до 17.1 GB.