Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cable modem

    /кабелен модем/ Модем, който се използва за свързване на компютъра към кабелна телевизионна мрежа, предлагаща услуги в режим on-line.

CD-ROM

    И това не е задължителен компонент, но е много полезно нещо. Без такова инсталацията на която и да е операционна система би продължила часове. Освен четящи, има и записващи CD-ROM устройства (CDR), а също и презаписващи (CDWR).

CGI

    (Common Gateway Interface) Правила, които описват как Web сървъра може да комуникира с друга част от софтуера на същата машина и как другата част на софтуера (CGI програмата) да комуникира с Web сървъра. Всяка част от софтуера може да бъде CGI програма стига тя да може да борави с входа и изхода според CGI стандарта.

CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol

    /протокол CHAP/ Този протокол се използва за проверка на името на потребителя и неговата парола по време на връзка по протокола РРР

chat

    Предаване на данни в реално време между двама потребители през компютър. Който и да е потребител може да въведе текст чрез писане с клавиатура и да чете текста изпратен от другия потребител ма монитора. Болшинството мрежи и услуги на директната връзка предлагат тази услуга.

chat room

    въображаеми, виртуални стаи, наподобяващи по своята функционалност реалните. Когато потребителя влезе в такава стая, той може да комуникира с останалите хора вътре - да се включи в техен спор, да започне дискусия или да покани някой на частен разговор.

chipset

    Набор от интегрирани микросхеми разработен да изпълни една или повече свързани функции. Например, чипсет може да осигури основните функции на модем докато друг осигуряват CPU функции за компютър. Например, чипсет на модема съдържа основни електрически схеми приемане /предаване на данни . Чипсети на PC осигуряват взаимодействия между интерфейсите и др. подсистеми Повече нови чипсети обикновено включват функции осигурявани два или много стари чипсети . Терминът е често използван да именува основната функционална възможност на.(motherboard) дънна платка Набор от микросхеми, предназначен за изпълнение на общи функции.

Client

    Софтуерна програма, която се използва за свръзка и вземане на информация от Server софтуерна програма на друг компютър, често Client-а и Server-a са на голямо разстояние. Всеки клиент е пригоден да работи с един или повече специфични видове Server-ски програми и всеки Server се нуждае от специфичен вид клиент. Web Browser-а е специфичен вид Client.

Cluster

    Клъстерът представлява група сектори (обикновено между 2 и 16), които операционната система ползва, за да записва файлове. Логиката на това е, че файловете обикновено се редактират, следователно променят и размера си. При големи клъстери файловете трябва да нараснат по обем доста повече, за да се достигне до фрагментация.

CMOS complementary metal oxide semiconductor

    CMOS е широко използван тип на полупроводник. CMOS полупроводници използваш и NMOS (отрицателна полярност) и PMOS (положителна полярност) схеми. Употребяват се в захранващите се от батерия външни устройства, както например, преносими компютри. Персоналните компютри също съдържат малка батерия - CMOS памет за фиксация на датата, времето, и системните (SETUP ), параметри. предоставящ на сътрудниците на компанията достъп до вътрешна информация.

СОМ

    /СОМ-порт/ Сериен порт за предаване на данни в персоналните компютри

Cookie

    В повечето случаи Cookie в интернет означава част от информация пратена от Web Server-а към Web Browser-а, която Web Browsera трябва да съхрани и прати обратно, щом Server-а направи специална поръчка към Browser-а. Зависи от вида на Cookie-то и от настройките на Browser-а, дали той ще приеме или не Cookie-то и дали Cookie-то ще бъде запазено за дълго или кратко време. Cookie-то може да съдържа информация от сорта на login или регистрационна информация, информация за онлайн карта за пазаруване, настройки за потребителя и т.н. Щом Server-а получи искането от Browser-а, който съдържа Cookie-to, Server-a може да ползва информацията намираща се в Cookie-то. Например, Server-ът може да променя това, което е пратен от потребителя, или да го запази в индивидуален лог файл. Cookie-тата обикновено се слагат, за да изтичат след определено време и обикновено се съдържат в паметта, докато Browser-а не бъде спрян, в което време то ще бъде запазено на диска, ако "expire time"-а не е стигнат. Cokie-тата не четат от диска ви и тогава да пращат информацията за компютъра Ви към ЦРУ, но те могат да бъдат използвани за вземане на повече информация за потребител без неговото знание.

CPU

    (Central Processor unit). Абсолютно задължителен елемент. Почти винаги за по-кратко го наричат само процесор. Това е "мозъкът" на компютъра, елементът, който изпълнява поставените от вас задачи. Скоростта му, наричана още тактова честота се измерва в МегаХерци (MHz). При равни други условия процесорът с по-висока тактова честота ще е по-бърз. Архитектурата на различните процесори обаче е различна и затова има случаи, при които един процесор с по-ниска тактова честота извършва нещо по-бързо от друг процесор с по-висока тактова честота. Реалната производителност на един компютър се измерва в брой операции за секунда, но освен от процесора тя зависи и от други неща.

Cracker

    (неправилно наричан хакер) - Човек, който прониква в компютър или компютърна мрежа без разрешението и знанието на собственика им. Напоследък се оформя словосъчетанието злонамерен хакер (кракер), което е малко парадоксално, но в случая се има предвид нахлуването 6 чужда кибер-собственост с цел нанасяне на вреда или кражба на информация. Терминът е измислен през 1985 година от хакерите, с цел да се разграничат от злонамерените действия.

CRT

    Катодно-лъчева тръба — стъклена тръба в повечето телевизионни и компютърни монитори.

CSS

    (Cascading Style Sheets - набор от каскадни стилове) е мощно средство за оформяне на външния вид на HTML страниците. CSS са създадени през 1996 и имат за цел да улеснят форматирането на една HTML страница. Те притежават много повече свойства от стандартния HTML, като позволяват много по-точното и ясно дефиниране на това как ще изглежда вашата страница.

CISC (Complete Instruction Set Computer)

    процесори с пълен набор инструкции. Такива процесори започват да се произвеждат от 1971 година от компанията Intel.