Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Цел на ИТ енциклопедия

       Бързото развитие и широкото разпространение на компютрите и Интернет технологиите, тяхното внедряване във всички сфери на нашия живот, опростиха до голяма степен търсенето и обработката на все по-нарастващия поток информация, заливаща ни отвсякъде. Но в същото време се породиха и редица проблеми, свързани в частност и с усвояването на специфичната терминология, използвана в областта на информационните технологии. И ако при възникването на подобен проблем в някоя друга сфера ние просто посягахме към ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК и правехме необходимата справка (всички сме писали теми по литература, нали), то специфичните компютърни термини, трудните за запомняне имена на хората и фирмите от компютърния бранш трудно може да бъде намерена там.

       В последно време се наблюдават няколко положителни тенденции, които предопределят все по-голямото значение на съвременните информационни технологии в процеса на обучение:

 • вече почти няма българско училище без оборудван компютърен кабинет;
 • почти всеки компютърен кабинет има връзка с ИНТЕРНЕТ;
 • компютрите навлязоха масово в бита на хората и вече много от учениците имат в къщи съвременна компютърна конфигурация
 • нарасналата конкуренция между фирмите – доставчици на ИНТЕРНЕТ доведе до намаляване цените на услугата. Много ученици разполагат с неограничен достъп до ИНТЕРНЕТ и практически неограничени възможности за сърфиране в мрежата;
 • традиционно голям е интересът на учениците към информатиката и информационните технологии.
 • Въпреки това обаче, все още има много трудности:

 • Много пъти в часовете по информатика под формата на семинарно занятие се е налагало да поднасяме различна информация, събрана предварително от нас в ИНТЕРНЕТ. Един от проблемите беше, че малко са местата в българското WEB пространство, където може да се намери систематизирана такава специфична информация. Налагаше се да се ровим из англоезични сайтове, чиито адреси също бяха трудно откриваеми.
 • Часовете по информатика в много случаи не достигат, за да се поднесе цялата информация по дадена тема
 • Много специфични термини не са обяснени в учебниците по информатика
 • Обикновено в часовете по ликтература започваме изучаването на даден автор със запознаване с неговата биография. В уроците по информатика често пъти известните личности се споменават само с техните имена – без повече подробности.
 • В нито един от познатите ни учебници по информатика няма речник на специфичните съкращения и абревиатури.

       Именно поради тези причини ние избрахме да реализираме нашия проект под формата на информационен WEB-сайт.

       Целта на „ИТ енциклопедия” е да систематизира информация, необходима на всеки учител по информатика и ИТ в преподаването – сведения, за които той би загубил много време за търсене в справочниците или ИНТЕРНЕТ. Той ще бъде полезен за учениците при запознаването им с множество факти, свързани с развитието на изчислителната техника.

       Сайтът ще е от полза и за онези, които не се задоволяват само с наученото в час, а имат трайни интереси в областта на ИТ. Сайтът е съобразен с учебния материал, заложен в Държавните общообразователни изисквания по информатика и ИТ. Той съдържа богата и актуална информация, свързана с всички изучвани модули в 9 до 12 клас.

       Застъпените области са: биографии на известни личности, хардуер, софтуер, ИТ-фирми, речник, много полезни връзки и др.

       Искрено се надяваме, че поднесената информация ще Ви бъде полезна. Ще очакваме вашите идеи и предложения на адресите за връзка.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ОТ АВТОРИТЕ