Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

backup

    Резервно копие на данни. Дава възможност за възстановяване в случай на загубване/ изтриване.

bandwidth

    /лента на пропускане (честотна лента)/ В информатиката - информационен капацитет на връзката измерван в битове за секунда ( мярка за пропускателната способност на линията за връзка) В свързочните системи - ширина на честотната лена (разликата между най-високата и най-ниската честота на даден диапазон) измервана в херци [Hz]

banner

    Банер - От английски език banner - 'знаме, флаг'. Банерът е реклама под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към Вашата WEB страница

Benchmark

    Тест за производителност на хардуер, софтуер или отделни задачи, изпълнявани от специализиран софтуер

BIOS, Basic Input Output System

    Базова система вход/изход - независима от операционната система програма за поддръжка на операции с апаратните средства.

Bit

    (Binary digIT)Просто число в двоична бройна система, с други думи, или 1 или 0. Най-малката единица компютърни данни.

Bitmap

    Така може да се нарече всяко едно изображение, което виждате на монитора, или, с други думи, група от подредени в редове и стълбове точки, като всяка от тях притежава определен цвят. Колкото повече пространство във вид на битове има отделено за всяка точка, от толкова по-голяма гама от цветове може да се избере цветът ґ. Обикновено се отделят по 8,16, 24 или 32 бита за всяка точка, като повечето битове изискват по-мощна и с повече памет видеокарта.

Bookmark

    Маркиране на документ или определено място в документ за по-късно разглеждане. Почти всички web браузери поддържат тази възможност, позволявайки ви да запазвате адресите (URL) на web страници, така че да можете по-лесно да ги посетите когато имате време и желание.

bps, bits per second

   /бита в секунда/ Единица за измерване на скоростта на предаване на данни в информационните системи

Bot

    Програма която прави неща автоматично. Наричат се ботове защото се предполага че те са 'компютърни робот програми'.Те правят автоматично това което вие можете да правите ръчно. Ботовете в интернет извършват многообразна работа от търсенето на неща в интернет до създаването на страници. Ботовете за които говоря са IRC ботове.

bridge

    /мост/ Мостът позволява да се обединят в една логическа мрежа две или повече LAN мрежи. Комутаторът (switch) представлява многопортов мост.

Browser

    Браузер - програма използвана за преглед, дърпане, качване и т.н. достъп до HTML документите (Web страниците) в Internet. Браузерите могат да бъдат текстово базирани, което значи, че те не показват графики / изображения, но повечето браузери са текстово и графично базирани. Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer , Opera -примери за web браузери.

Bug

   Грешка, допусната при създаването на дадена програма. Тази грешка кара програмата или цялата система да работи неправилно, да дава грешни резултати, или да се срине. Терминът "бъг" е бил създаден, когато истинско насекомо е било открито да замърсява една от веригите на първият електронен цифров компютър - ENIAC