Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RAM

    (Random Access Memory). Абсолютно задължителен елемент. Това е много бърза памет, в която програмите и информацията се поместват след тяхното извикване. Обемът й се измерва в МегаБайтове (MB). По принцип, колкото повече е тази памет, толкова по-висока производителност ще има един компютър. Това обаче не винаги е така. Оперативната памет - също като всяко друго нещо - струва пари. И затова няма смисъл да купувате повече от необходимото количество. Скоростта на тази памет се измерва в честотата, на която тя може да работи и отново мерната единица са MHz. За скоростта на паметта обаче има значение и нейното средно време на достъп, което се измерва в наносекунди (ns). Колкото по-ниска е стойността на ns, толкова по-бързо дадена памет може да даде информация, намираща се в нея.

Refresh rate

    Честотата на опресняване на изображението показвано на монитора. Измерва се в Hz (херцове), като колкото е по-ниска честотата на опресняване, толкова по изморително е това за очите на човека използващ дадения монитор. Вероятно сте забелязали един интересен факт, когато гледате по телевизията сниман монитор на компютър се забелязва една по светла линия която минава бавно през екрана на монитора, това се дължи на разликите в честотите на опресняване на телевизора и на монитора.

Resolution

    Разделителната способност на монитора. Измерва се в точки, като например 800x600, това значи че в момента на монитора се изобразяват 800 точки на ред по хоризонталата и 600 точки на стълб вертикално, или общо 480 хиляди точки на целия екран.

RISC

    (Reduced Instructions Set Computing) - Процесорна архитектура, при която процесора разполага с по-малък набор от инструкции оптимизирани за извършването на определени задачи. Такива процесори се използват в лазерни принтери, конзоли други устройства, които се нуждаят от процесор за обработка на определен вид информация

ROM, Read Only Memory

    “Памет само за четене”, данни които се записват само от производителя на електронни устройства (принтери, компютри и др.) и могат само да се четат. В компютърната памет ROM се използва за съхраняване на базовата операция вход-изход (ROM BIOS).

Router

    Специални компютри (или пакет от софтуер), който осъществява връзката между две или повече Packet-Switched мрежи. Рутерите изразходват цялото си време в гледането на източника и крайната точка на адресите на пакетите преминаващи през тях и решават по кой път да ги пратят.

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

    Протокол за обратно преобразуване на адреси, като превръща адресите от физическата мрежа в IP адреси.