Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IMAP

    (Internet Message Access Protocol) IMAP постепенно измества POP, като главния протокол използван от email клиентите при комуникация с email сървърите. Използвайки IMAP email клиентската програма не само може да приеме email-а, но и да манипулира съобщението запазено на сървъра, без фактически да го приеме. Така съобщенията могат да бъдат изтрити, да име се промени статуса, може да се управляват няколко пощенски кутии и т.н.

Interface

    Интерфейс. Програмно-апаратно средство, осигуряващо взаимодействие на две системи или точки в точката на тяхното свързване . Например, потребителски интерфейс е част от програма, която свързва компютъра с човешки оператор (потребител).

Internet

    Обширна колекция от интернационални свързани по между си мрежи, които използват TCP/IP протокола, и които произхождат от ARPANET, основана в края на 60-те години и началото на 70-те.

Intranet

    Частна мрежа в компания или организация, която използва същия софтуер, който ще намерите в публичния Интернет, но този се използва само за вътрешната мрежа.

IP Number

    (Internet Protocol Number) Понякога наричана точковата четворка. Уникално число състоящо се от четири части, разделени с точки, например 165.113.245.2 . Всяка машина, която е в Интернет, има свой уникален IP number - ако машината няма свой собствен IP number, то тогава тя не е наистина в Интернет. Много машини (най-вече сървъри) имат един или повече от един Domain Names, които хората могат да запомнят по-лесно.

IRC

    (Internet Relay Chat) Същност това е голям лесен за използване мулти-потребителски чат на живо. Има няколко по-важни IRC сървъра в света, които са свързани един с друг. Всеки може да създаде канал и каквото напише един в канала ще го видят и останалите, които са в него. Личните канали може (и са) създадени за мулти-потребителски конференциални разговори

ISA

    (Industry Standart Architecture) - Слот за включване на допълнителни устройства към дънната платка, предшественик на PCI и AGP слотовете, но с много по-ниска скорост на трансфер на информация. Работи на около 8 MHz (AGP 4x работи при 266 MНz) и вече почти не се използва, затова повечето производители на дънни платки спряха да добавят ISA слотове към продуктите си.

ISDN

    (Integrated Services Digital Network) Същност това е начин за предаване на повече данни по вече съществуващи нормални телефонни линии. ISDN са на разположение най-вече в Америка и в по-големите пазари те струват колкото стандартните аналогови телефонни кръгове. Може да достави скорост до около 128,000 бита в секунда по телефонни линии. Практически, повечето хора ще бъдат ограничени на 56,000 или 64,000 бита в секунда. Точно обратното на DSL, ISDN може да бъде свързан към различни места едновременно, също като нормалната телефонна линия, само и другите места да имат ISDN.

ISO (International Organization for Standartization)

    Международна организация по Стандартизация. ISO е създадена през 1946 г. В Женева, Швейцария. Това е доброволна организация под контрола на ООН, имаща за задача дефинирането на международни стандарти. Нейното поле на действие включва всичко, без електричество и електроника. Един от най значимите стандарти по отношение на мрежите е относителният OSI модел .

ISP

    (Internet Service Provider) Институция, която осигурява някакъв вид достъп към Интернет, обикновено срещу заплащане.

IGMP (Internet Group Management Protocol)

    Протокол за групово управление в Internet мрежата и осигурява обмена на IP дейтаграми между различни мрежи.