Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ActiveX

    Програмен език развит от Microsoft. Подобие е на OLE (Object Linking and Embedding) направен е да създава WEB апликации които са съвместими с Windows средата

ADN

    (Advanced Digital Network) Обикновено се свързва с 56 Kbps гарантирана наета линия.

ADSL

    (Asymmetric Digital Subscriber Line) DSL връзка, при която бързината, с която се приемат файлове е по-голяма от бързината, с която се предават файлове Обикновено бързината, с която се приемат файлове е по-голяма.

AGP(Accelerated Graphics Port)

    Стандартът AGP е разработен от Intel с цел да се замести PCI и да се ускори вход/изход потока към видеокартата. Слота се захранва на 3.3 V. Скоростта на предаване по AGP достига до 532 Mb/s при честота на шината 66 MHz. (При PCI 33 MHz 32 разрядна шина , може да пропусне 33 000 000 х 4 байта = 132 Мb/s). При AGP 1x трансфера е 266 Мb/s . AGP 2x - 532 Mb/s.

ANSI

    (American National Standards Institute): Американски национален институт за стандартизация

API, Application Programming Interface

    Програмен интерфейс, използван за взаимодействие с приложения и операционни системи или друга контролираща програма, например комуникационен протокол. Използвайки API, програмистът получава възможност да управлява поведението на програмата посредством извикваме на функция.

Applet

    Малка програма написана на Java, която е поставена в HTML код. Applet-ите се различават от програмите написани само на Java в това, че не им е позволено да използват определени ресурси от текущият компютър като например файлове и сериалните компоненти (модеми, принтери и т.н.),и им е забранено да се свързват с повечето други компютри от мрежата. Най-важното правило е, че applet-а може да направи интернет връзката само към компютъра, от който apllet-а е пратен.

ARPANET

    (Advanced Research Projects Agency Network) Предшественика на Интернет. Основана в края на 60-те и началото на 70-те от Американския департамент на защитата като експеримент свързан с идеята връзка-между-отдалечени-компютри за свръзка на компютри, които са на различни операционни системи, за да могат хората от едно място да използват ресурсите на другите.

ASCII

    (American Standard Code for Information Interchange) Това дефакто е най-разпространения стандарт за кода на числата, използвани от компютрите при представянето на малки и големи латински букви, числа, пунктуационни знаци и т.н. Има 128 стандартни ASCII кода всеки представен със 7 двоични числа: от 0000000 до 1111111.

ASP

    (Application Service Provider) Компания, явяваща се доставчик на услуги за отдалечен достъп до приложения или данни чрез Интернет

Aspect Ratio

    Отношението на широчината към височината на графично изображение или монитора. То се получава като се разделят широчината и височината на едно число и се опростят до максимум. Например отношението на изображение с размери 640x480 е 4:3, където и двете стойности са разделени на 160. 800x600 и по-горните разделителни способности на монитора са в отношение 4:3, защото това е стандартът, който е приет за мониторите. Голяма част от по-старите телевизори също са 4:3, докато новите широкоекранни телевизори (самото име говори за тях) са например в отношение 16:9, 2.35:1 и др.

Adware

    програми, коитo променят регистрите на компютрите и ги „наводняват” с Pop-Up прозорци, в които най-често се показват реклами, вид вирус

ARP (Address Resolution Protocol)

    Протокол за преобразуване на адреси. Превръща 32-битовите IP адреси в адреси от физическата мрежа, които са 42-битови адреси на Ethernet.