Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

UNIX

    Начало на операционната система UNIX поставя CTSS, обширна система с поделяне на време, разработена от Ф. Корбато в MIT (Massachusetts Institute of Technology) в началото на 60-те. Разбирайки предимствата на многопотребителските, многозадачни системи General Electric, AT&T, Bell Labs и MIT започват проект, наречен MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service), като целта му е разработка на система, работеща върху операционната система GE635. През февруари 1969, след като проектът е изостанал много от планирания график, AT&T решава да се оттегли и нейните служители, включени в проекта MULTICS, са разпределени по други проекти.

    През късната пролет и ранното лято на 1969 Руд Канадей, Дъг Макилой, Денис Ричи и Кен Томпсън дълго обсъждат какво може да се направи, за да се спасят някои от идеите, залегнали в проекта MULTICS, и започват нов развоен проект. През август Томпсън написва операционна система, обвивка (shell), редактор и асемблер, отделяйки за всяко по една седмица. Питър Нюмън нарича новата операционна система UNICS (Uniplexed Information and Computing Service). Не е ясно как името се променя на UNIX.

    От 1970 до 1972 системата се подобрява и се добавят много нови възможности. През октомври 1973 г. година Ричи и Томпсън за първи път представят операционната система UNIX на симпозиум върху принципите на операционните системи на ACM(Association of Computing Machinery). Използването на UNIX расте с все по-голяма скорост, въпреки липсата на поддръжка от страна на АТ&Т по това време.

    АТ&Т дава правата за UNIX на своите UNIX System Laboratories (USL). USL, от своя страна, ги продават на Novell, а Novell ги продава на Santa Cruz Operation (SCO).

    Системите под UNIX се използват на множество платформи - от суперкомпютрите Cray до персоналните компютри като тези, базирани на Intel и Macintosh, и системите Amiga. Има дори опит за пренасяне на безплатна версия на UNIX (Linux) на устройства като PalmPilot. Повечето от версиите на UNIX не включват думата UNIX в своите имена поради дългите лицензионни спорове с АТ&Т, създателя на UNIX. Това води до объркване какво е и какво не е UNIX. Някои от имената на версиите включват: SunOS (Sun), Solaris (пак на Sun), НР-UX (Hewlett-Packard), Irix (Silicon Graphics) и AIX (IBM). Освен комерсиални продукти общността на UNIX е създала и безплатни реализации като Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.

    Главната причина за всички тези версии на UNIX лежи в преносимостта на софтуера за UNIX. UNIX е една от първите операционни системи, почти изцяло написана на език от високо ниво - С. По време на създаването й повечето операционни системи се пишеха на асемблерен код, който много трудно се преобразува или пренася в код за друга процесорна архитектура. Тъй като голяма част от UNIX е написана на С, работата по пренасянето е много по-лесна.Като следствие UNIX работи на различни платформи от самото си начало.

    Днес UNIX работи на множество процесорни архитектури, включително системи RISC (Reduced Instructions Set Computing) и CISC (Complex Instruction Set Computing).