Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Hewlett-Packard


    Hewlett-Packard е американска компания, водещ производител на оборудване за печат, персонални компютри, компютърни системи, електронни компоненти, средства за точни измервания, контрол и химически анализ, медицинско оборудване, средства за връзка. Седалището на компанията се намира в Силиконовата долина, в Пало-Алто (Калифорния).

    Компанията е основана през 1939 година от Бил Хюлет (Bill Hewlett) и Дейвид Пакард (Dave Packard) в Пало-Алто. Първи продукт на новата компания става звуков генератор — електронен инструмент за тестване на аудиосистеми. Такива генератори закупила студията на Уолт Дисни за контролиране качеството на запис на звука. В днешно време измерителните и тестващи инструменти на Hewlett-Packard се използват по цял свят за контрол на електронни апаратури, в това число и глобални средства за връзка.

    През 1966 година е сглобен първия компютър на компанията. Той бил предназначен за анализ на резултатите от работата на електронни измерителни прибори. Особено внимание компанията отделя на миниатюризацията, благодарение на което нейните суперкомпютри съществено намаляват своя обем и тегло и стават достъпни за по-широк кръг потребители. През 90-те години Hewlett-Packard става един от най-големите производители на персонални компютри в САЩ. Компютърната сфера обезпечава голяма част от доходите на компанията. Hewlett-Packard произвежда широк спектър продукция: от суперкомпютри до периферни устройства. Тя е лидер в разработката на компютърни системи с платформи UNIX и Windows NT, а същи разработва програмно осигуряване за работа в компютърните мрежи Internet и Intranet.

    Hewlett-Packard е безспорен световен лидер в областта на производството на принтери. Нейната продукция фактически задава стандартите относно технологиите за производство и качество на работа на принтерите.

    С цел развитието на нови технологии е създадено специално подразделение — Hewlett-Packard Laboratories. През 1997 година Hewlett-Packard инвестира повече от 3 млрд. долара за изследователски цели.

    В компанията Hewlett-Packard работят повече от 130 хиляди служители. Повече от половината оборот на Hewlett-Packard се осигурява от нейните подразделения, разположени извън пределите на САЩ, предимно в Европа, а така също в Япония, Канада, Австралия и Океания, в Далечния Изток и в Латинска Америка.