Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Принтер (Printer)


    Принтирането, сведено до основите си, е движението на движещото се мастило от едно място на друго. Модерният компютърен принтер взима мастило от резервоар и го слага на хартия или някакъв друг подобен материал по даден шаблон, като този шаблон зависи от идеите и компютъра на потребителя. С други думи, принтера прави вашите мисли видими.

    Зад тази, трябва да признаем, наистина достойна задача стой един от най-широките поредици от действия в обработката на данни, включващ “чукове, пръскащи мастило пистолети и светкавици”(което накратко обяснява това, което се случва в принтера). Обхватът на възможности при работа с принтер е по-широк от този на което и да е друго периферно устройство. Има различни видове принтери – едни са летаргично бавни, други бързи като светкавица; малки и удобни, и такива, които не могат да се поберат на работното бюро; някой принтери могат да печатат хартия с текстово качество, което е конкурентно способно на това на професионалния издател и изчертават графиките с прецизност и скорост, която прави за смях плотера; други пък правят 2-годишен труд, писан “на ръка” елегантен. Всъщност принтирането е процес, далеч по-стар от персоналния компютър, компютрите като цяло или дори електрониката. Може да бъдат проследени мастилени следи още по времето на Йоханес Гутенберг, който пръв притира своята прочута 42-редова Библия в Майнц, където е днешна Германия през 1455 г. Гутенберг не изобретява самия процес на трансфера на мастило.

    Преди известно време принтерите се деляха на цветни и черно-бяли(което е така и сега, с единствената разлика, че се измислиха много нови начини за принтиране в сравнение с онези времена). Основната трудност при работата на принтера е как да се сложи мастилото(или някой друг материал, който изглежда подобно) на хартията и как то да остане там. Действителният механизъм, който се заема с тази работа и който изрисува дадено изображение на хартия се нарича print engine или принтиращ механизъм. Технологиите на принтиращия механизъм могат да са Impact Dot-Matrix или матрични принтери(тези принтери съставят знаците и изображенията от матрица от точки, днес единственото им предимство е ниската цена, но преди време те бяха най-използваните), Inkjets или мастиленоструени(това са най-популярните в днешно време принтери за домашна потреба; името показва технологията на принтиране), Piezoelectric Inkjets или пиезоелектрични мастилено-струени принтери(различават се от мастилено-струените по това, че използват специални пръскалки, които са направени от пиезоелектричен кристал, материал, който се огъва, когато се приложи волтаж върху него; главното предимство на този тип принтери е по-дългия живот на главата на принтера), лазерни принтери(този тип принтери дължи създаването си на технологията на копирните машини, от които той е еволюирал; първата демонстрация на лазерен принтер е направена от Canon през 1975, като този лазерен принтер е бил базиран на модифицирана копирна машина; както самото име на този тип принтери подсказва става въпрос за лазерна технология, като лазер преминава през барабана; основните различия между лазерните принтери са в лъча светлина и как той е модулиран), Direct Thermal или директни-термални(топлинни) принтери(за да принтират изображение тези принтери буквално го овъгляват) и др.

    Както споменахме по-горе принтерите се различават по скорост, страници в минута или pages per minute(ppm), символи в секунда или characters per second(cps), режими на работа, качество на изображението, поддръжка на цветове(черно-бели, цветни, трицветни, четирицветни, шестцветни), перманентност на мастилото, движения с хартията при принтиране, капацитет, поддръжка на други операции(т.н. дуплексни принтери). Естествено един принтер се нуждае и от съответните консумативи – касети, хартия и т.н. Принтерите обикновено се влагат в три класа интерфейс – Windows GDI, PCL или PostScript. Windows GDI принтерите имат драйвери, съвместими с графичния интерфейс нa Windows(Windows Graphic Device Interface). PCL е съкращение на Printer Control Language, командна система, която е развита за пръв път от Hewlett-Packard за техните мастилено-струени принтери и по-късно адаптирана за лазерните принтери. Командите на PCL казват на специфичния вид принтер какво да направи, за да възпроизведе изображението на страницата. PCL е фокусиран главно в това как точно да се изрисува изображението на страницата. PostScript е език за описание на страницата или page-description създаден и развит от Adobe System. Той описва всяка точка, която се появява на принтираната страница. Езикът е направен, така че да работи на всякакви принтери. PostScript е фокусиран върху финалния резултат или как изображението ще изглежда на хартията(и именно заради това времето за принтиране при него е повече), това как ще бъде изрисувано не зависи от PostScript.