Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

C


    Езикът С е разработен от Денис Ритчи, сътрудник на компанията AT&T Bell Laboratories, през 1970г. Отначало езикът С е бил написан за създаване и поддръжка на операционната система Unix. (до този момент всички програми на операционната система Unix са били написани или на асемблер, или на В, разработен от Кен Томпсън – създателят на Unix.) Езикът С и средата Unix дотолкова си паснали, че скоро всички програми, работещи под Unix, били написани на С. Популярността на езика се увеличила дотолкова, че той бил пригоден за работа и с други операционни системи. Въпреки това езикът С не бил лишен от недостатъци.

    Основна особеност на езика е, че бидейки език от високо ниво, той съхранява много черти на език от ниско ниво. В това се състоят неговите силни и едновременно с това – слаби страни. Както и асемблер, С може непосредствено да управлява паметта на компютъра. От друга страна С притежава черти на езиците от високо ниво; затова програмите на С се четат и създават по-леко, отколкото на асемблер. От друга страна обаче, езикът има значително по-малки възможности за автоматична проверка на програмата, отколкото някои други езици от високо ниво.

    За да преодолее тези и някои други недостатъци на С Бярнe Страуструп от AT&T Laboratories разработва през 1980г езика за програмиране C++ - усъвършенстван език С с добавени възможности за обектно-ориентирано програмиране. По-голямата част на С е подмножество на C++, т.е. повечето програми на С се явяват и програми на C++. Обратното, разбира се не е вярно.