Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

C++

    Името на език загатва за еволюционния преход от езика С. Символът ++ е операция за увеличаване, използвана в С++. Самият език С е запазен като подмножество на С++. Като още един източник при разработката на С++ е послужил езикът Simula-67: от него е заимствана концепцията за класовете (заедно с производните класове и функциите-членове). Това е направено, за да се увеличи модулността чрез използването на виртуални функции. Възможностите на С++ за предефиниране на операциите и свободата в разполагането на описанията навсякъде, където може да стоят оператори, подхожда на езика Алгол-68.

    Езикът С++ е разработен така, че да дава възможност по разумен начин да се структурират големи програми. Освен това той притежава възможности за непосредствена и ефективна работа с апаратните средства. Езикът дава възможности, позволяващи програмите да се разработват с елегантни и надеждни интерфейси.