Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Sun Microsystems


    Sun Microsystems е американска компания, водещ световен разработчик на мрежови технологии.

    Sun Microsystems е създадена в началото на 80-те години в Станфордския университет, (Sun — това е абревиатура на Stanford University Network).

    Основно направление е дейността на младата компания става внедряването на готови отраслови стандарти в новото поколение отворени мрежови системи. Удачните иновации в това направление позволяват на Sun Microsystems да предложи на пазара първата мощна и достъпна по цена работна мрежова станция. Превръщайки операционната система UNIX в своя ключова технология, компанията Sun Microsystems създава благодатна почва за развитие на бизнеса на много компании. През 1995 година компанията пуска на пазара обектно-ориентирания език за програмиране Java, предназначен главно за създаване на Интернет-приложения.

    До 1998 година Sun Microsystems се състои от няколко самостоятелно действащи дъщерни компании. През април 1998 година корпорацията е реорганизирана: тя става съвкупност от седем тясно взаимодействащи си подразделения, занимаващи се с разработка и производство на определени технологии, видове продукция или предоставящи конкретни услуги.