Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

JBuilder


    Jbuilder е средство за бърза визуална разработка на приложения и Java-аплети с достъп до бази от данни в среда на Интернет/Интранет за Windows. Разработката на приложения в Jbuilder е основана на концепцията за компонентния модел JavaBeans, даващ възможност да се създават многоплатформени 100% Pure Java-системи с помощта на единен визуален инструментариум. Jbuilder се разпространява в три варианта, различаващи се по набора средства за достъп до данните: Standart, Professional и Client/Server.

    Интерактивният помощник (CodeInsight) в JBuilder ускорява процеса на написване на изходния текст на програмата, напомняйки на разработчика синтаксиса за описание на параметрите, свойствата, методите, събитията.

    Jbuilder включва пълен набор средства за създаване на платформенонезависими приложения за работа с бази от данни. Наборът JDBC-драйвери обезпечава съвместимостта на приложенията, разработени на Jbuilder 2.0 Oracle, Sybase, Informix, IB Database, MS SQL Server, IBM DB2 и други СУБД.