Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Oracle

    Oracle е американска корпорация, специализирана в разработката на софтуер. Седалището й се намира в Калифорния.

    Фирмата Oracle, основана през 1977 година, е най-големият в света производител на системи за управление на бази от данни (СУБД) и втора в света по разработка на софтуер. Компанията разпространява своите бази данни, програмни средства и приложения заедно със съответното обучение и техническа поддръжка в повече от 140 страни по света.

    Oracle е една от първите компании, пристъпили към практическо внедряване на интерактивната телевизия и първа сред крупните компании, която започва да предоставя пълни версии на своите продукти в електронен вид чрез Internet. Oracle е разработчик и разпространител на семействата програмни продукти Oracle Universal Server и Oracle Rdb, предназначени за управление на бази от данни, средствата за многомерен анализ на данни — семейството продукти Express, а също пакетите делови решения за среди клиент-сървър — Oracle Applications.

    В компанията работят повече от 25 хиляди човека.