Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

MS Developer Studio


    MS Developer Studio (Visual Studio) е програмен продукт на компанията Microsoft, предназначен за поддръжка на всияки аспекти от разработката на информационни системи на базата на архитектурата клиент-сървър и Интранет/Интернет. Системата MS Developer Studio включва такива инструменти за разработка на приложения, като Visual C++, Visual J++, Visual InterDev, Visual Basic, Visual FoxPro и други, а също източник за получаване на техническа информация MSDN.

Visual Basic

    Пакетът Visual Basic, влизащ в системата MS Developer Studio, е предназначен за създаване на големи комерсиални приложения. Visual Basic поддържа пълния цикъл на разработка, включващ програмиране, тестване, компилация и повторно използване на елементите за управление ActiveX. Създадените елементи могат да бъдат използвани в състава на други приложения, поддържащи работата с тях, като Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office , Visual C++, Visual FoxPro, Delphi, Netscape Navigator и др.

Visual C++

    Системата за програмиране Visual C++ се явява основна система за разработка на платформи Windows. Тя включва генератор на отчети Crystal Report, обезпечаващ изход на отчетите във формат HTML; система за запис и управление за OLE-елементи и обеекти С++ Component Gallery; съветник за приложения AppWizard, позволяващ да се създават шаблони на приложения; вградени в работния прозорец на проекта инструменти за преглед на класовете без тяхната предварителна компилация ClassView; библиотека класове MFC. Компилаторът поддържа елементите на Windows за създаване на интерфейси, диалогови прозорци, работа с протоколите TCP/IP, средства за съпровождане под Windows и Windows NT. Към основните възможности на Visual C++ се отнася и поддръжката на разработка и използване на елементи ActiveX.

СУБД Visual FoxPro

    СУБД Visual FoxPro, влизаща в състава на Visual Studio, позволява на разработчиците да създават високопроизводителни и мащабируеми клиент-сървърни и Web-приложения и техните компоненти. Създаването на собствени обектно-ориентирани инфраструктури и тяхното използване в разработките съществено се опростява благодарение на наличието на такива средства, как Application Wizard и Application Builder. Добър помощник при тестването и съпровождането са инструментите Coverage Profiler, събиращи статистика за това, кои редове от кода реално се изпълняват и колко време отнема всеки от тях. Поддръжката на спецификацията ActiveX Document позволява бързо да се пренасят съществуващите форми и приложения в среда на Web. Visual FoxPro се продава и като самостоятелен продукт.

Пакет Visual J++

    Пакетът Visual J++, влизащ в състава на Visual Studio, обединява езикът за програмиране Java с базовите технологии на Windows, най-вече с технологията ActiveX. Компилаторът на J++ позволява да се създава независим от платформата изходен текст на езика Java, да се разработват и тестват едновременно Java-приложения и ActiveX-елементи за управление, автоматически да се генерира скелета на програмата на Java (с пълния набор коментари). Корпорацията Microsoft е създала професионална библиотека класове Application Foundation Classes за Java, която облекчава използването на Visual J++. Това е богат набор написани на Java модули за създаване на приложения с развит графичен интерфейс, достъп до бази от данни и използване на елементи ActiveX.