Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

DELPHI


    DELPHI e едно от най-популярните средства за бърза разработка на приложения под Windows. Поради своята изключителна леснота за използване, добра надеждност и големи възможности, не случайно DELPHI се е превърнал в любимото средство за разработка на много програмисти. Продуктът е подходящ както за създаване на малки и прости програмки, така и за разработване на големи и сложни програмни продукти. Той има прекрасни възможности за разработка на клиент-сървър и INTERNET ориентирани приложения, а също и сериозна поддръжката на бази от данни, което го прави мощна съвременна система за разработка на приложения. Все пак най-голямото предимство на продукта си остава ненадминатата леснота и удобство за работа. Архитектурата на DELPHI се базира на обектната технология - основава се на модули от визуални класове, наречени компоненти и стандартната библиотека VCL (Visual Component Library). Компонентите са основната градивна единица на всяко приложение. Потребителите имат възможност да използват не само стандартните за продукта компоненти, но и други, предлагани от трети разработчици. И понеже в INTERNET могат да се намерят компоненти за почти всичко, това прави средата за разработка DELPHI с на практика неограничени възможности.

    Основното, върху което се набляга в новите версии на DELPHI са WEB възможностите. Използвайки средствата на вградения пакет от инструменти InternetExpress, могат да се създават клиент-сървър приложения работещи през интернет и интранет, сайтове за електронна търговия и още много други.

    DELPHI поддържа основните технологии за разработка на приложения под Win32 като осигурява пълен достъп до ActiveX, Multi-threading, OLE, OLEDB, COM, DCOM, ISAPI, NSAPI, MAPI, DirectX. Има много добре интегрирани редактор, дебъгер и помощна система. Поддържа клиентски настройки на средата, настройка на клавишите, Unicode, инструменти за навигиране из модулите, приложението и компонентите, примерни приложения, помагащи при самообучението, Wizzard за конзолни приложения, Data Module Designer за улесняване на интерграцията на данните, различни Wizard-и за ускоряване на процеса на работа, списъци от неща за свършване (to do lists) и още много други. Пълната версия на DELPHI съдържа над 200 готови компоненти със сорс код.

    DELPHI осигурява пълна поддръжка на наложените от Microsoft технологии - COM, OLE и ActiveX. Поддържа се средство за колективна разработка на приложения – TeamSource, което осигурява надеждна паралелна работа в екип. Пакетът съдържа InstallShield Express за създаване на професионални инсталационни програми, компилатор за Help системи, инструмент за работа с ресурси и т.н. Предвидени са специални възможности за многоезична поддръжка на разработваните приложения. Инструментът “Translation Suite” премества стринговите ресурси в отделен DLL и позволява лесно те да бъдат променени за други езици.

    Относно поддръжката на бази данни DELPHI 5 се характеризира със следните възможности: Отворена архитектура, подобрен Borland Database Engine за достъп до всякакви бази от данни и таблици, директна поддръжка и използване в приложенията на Access, FoxPro, Paradox и dBASE бази от данни, възможност за използване на други системи за управление на бази от данни (СУБД) чрез технологията ODBC. DELPHI 5 има Naitive SQL Links драйвери за бърз достъп до InterBase, Oracle, Sybase, Informix, MS SQL Server и DB2 релационни бази от данни. Поддържат се много развити компоненти за достъп и управление на данни, които правят разработването на сложни приложения с релационни бази от данни съвсем лесна работа. Поддържат се езикът SQL и транзакционният модел за манумулация на данните, които е неизбежна част от всяко професионално приложение за работа с бази данни. Специално внимание е обърнато и на достъпа до водещи сървъри за управление на релационни бази от данни – Oracle 8 Server, Borland InterBase Server и MS SQL Server, като за тях са предвидени специални компоненти и допълнителни разширения. DELPHI 5 поддържа и инструменти за създаване на доклади (reports), и компоненти за създаване на диаграми (charts).

    ИНТЕРНЕТ поддръжката в DELPHI позволява лесно създаване на различни ИНТЕРНЕТ ориентирани приложения – сървърни и клиентски. Поддържат се компоненти за достъп до браузър (Internet Explorer), има поддръжка на протоколите HTTP, FTP, POP3, SMTP, NNTP и др. Поддържа се JPEG, фрактална графика, разработка на обекти за ASP (Microsoft Active Server Pages) и др. DELPHI има компоненти за поддръжка на web-server и разработка на CGI, WinCGI, Netscape NSAPI и Microsoft ISAPI ориентирани приложения. Комплектът инструменти Internet Express поддържа MIDAS, XML и Dynamic HTML.