Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Sony Corporation


    Sony Corporation е японска компания, водещ производител на битова и промишлена електротехника.

    През 1946 година Убука Масари, бивш директор на японската фирма Japan Precision Instruments Company, основава новата компания Tokyo Telecommunication Engineering Corporation. Научен консултант на Tokyo Telecommunication Engineering Corporation става инженер Акио Морита, чиито баща подсигурява финансирането на новата фирма.

    Големи надежди Масари и Акио възлагали на своята първа крупна разработка — магнетофон. Но в първите следвоенни години това техническо достижение даже за богатите тогава хора било твърде скъпо. Единствено големи поръчки от страна на японското правителство помагат на фирмата да се спаси от фалит.

    Tokyo Telecommunication Engineering Corporation през 1958 година се преименува на Sony Corporation, успешно продавайки своята продукция на външните пазари. През 1957 година започва производството на първия в света портативен радиоприемник. През 1960 година се появява двадесетсантиметров транзисторен телевизор, което става революционно събитие в историята на телевизионната промишленост. Sony съумява да предвиди пазарните възможности на видеотехнологията и през 1969 година предлага цветен видеомагнетофон. Тя успява да завоюва ключови позиции на пазара на видемагнетофони не само с битово, но и с промишлено предназначение.

    За потребителите на персонални компютри компания Sony преди всичко предлага висококачествени монитори: серия VS — за домашни компютри, серия ES — за офисни станции, серия PS — за решаване на сложни задачи с обработка на графични приложения. Всички нови модели монитори на Sony имат голяма видима част на екрана, подобрени характеристики на фокусировката, автоматическа центровка. Всички модели монитори са със свръхплоски екрани.

    През 1984 година Sony съвместно с компанията Philips разработва промишлен стандарт и започва производство на аудиодискове с цифров формат. Продължавайки разработките в това направление, Sony става пионер в технологиите за производство на CD-ROM-дискове, Photo CD, PlayStation. Занимава се с разработка и внедряване на DVD технологии.

    Sony произвежда цяла серия взаимнодопълващи се продукти за съхраняване на информация: магнитооптични дискове, записващи компакт-дискове (CD-R), флопи-дискове, мини-дискове, Zip-дискове.