Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Пощенски софтуер

    През 1980-та електронната поща (e-mail) става основно средство, използвано в международната бизнес комуникация. Постепенно от него започват да се възползват все повече и повече хора, и през 1990-та вече е част от живота на милиони.

    Електронната поща позволява обменът на различна по вид и тип информация между потребители, имащи достъп до Internet. Благодарение на програмни продукти, специално създадени за целта (User Agent), даден потребител може да изпраща, получава, архивира и класира или препраща документи от всякакъв тип до определен адрес в Internet. За целта е създаден подходящ протокол и механизъм за маршрутизация на съобщенията от подателя до пощенската кутия на получателя.

    Големият успех и популярност на електронната поща се дължи преди всичко на особените качества, които обединява. Скоростта на обмен на съобщения е конкурентна на телефонните и факс услуги като заедно с това обемът предадена информация за единица време е значително по-голям при по-висока надеждност. За разлика от телефонната връзка при електронната поща не се налага кореспондентът да бъде в непосредствена връзка с подателя на съобщението. Това е сериозно предимство особено в случаите на обмен на информация между континенти, където часовите разлики са значителни и интерактивният контакт би създал неудобства. От друга страна всеки кореспондент получава реално едно съобщение в момента, в който отвори електронната си пощенска кутия.

    Защитата на кореспонденцията се осигурява на няколко нива. Първо, достъпът до всяка пощенска кутия е санкциониран чрез потребителското име на собственика й и парола за достъп известна само на него. Второ, самите съобщения могат да бъдат кодирани посредством ключ, известен само на двамата кореспонденти със средствата на специализиран софтуер.

    Изборът на програмен продукт за електронна поща зависи от конкретната платформа. За системи, работещи под Linux изборът е вече направен, защото Mail приложението е част от операционната система. Съществува голямо разнообразие от програми за Windows и MacOS. Сред най-популярните и достъпни са Eudora и Mail приложението на Netscape. И двата продукта имат версии за IBM PC и Macintosh.

    Microsoft Outlook е клиентска програма за работа с електронна поща и новинарски групи. Тя съдържа инструмента Inbox Assistant, предназначен за организиране реда на работа програмата с различни адресати на електронна поща или даже с няколко абонати, използващи една и съща електронна пощенска кутия. В системата има филтри, обезпечаващи отсяването на ненужната поща. За поддръжка на работата с Outlook системата включва пълен набор инструменти, обезпечаващо приемането на електронна поща и импорта на адресни книги от други клиенти.

    Програмите Messenger и Collabra влизат в състава на пакета Netscape Communicator. Messenger е предназначен за обработка на поща, а Collabra — за работа с новинарски групи.

    Наред с традиционната пощенска система POP3 програмите поддържат работа със сървъри IMAP4. Потребителят има възможност да зашифрова своето послание и да декодира постъпващите във формат BINHEX съобщения.