Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


IBS Bulgaria

       АЙ БИ ЕС България е Premier партньор на IBM.

       Основната дейност на АЙ БИ ЕС България е проектиране и изграждане на информационни системи, базирани на платформите с отворен код – Linux и отворените стандарти – Java™ J2EE.

       Днес АЙ БИ ЕС България предлага на своите клиенти комплексни решения, базирани върху продуктите на IBM - от изграждане на платформа за групова работа и съобщителна среда до интеграцията на вътрешните процеси и ресурси за предприятието Ви с тези на Вашите ключови партньори, доставчици и клиенти.

       Особено важно място сред приоритетите на компанията заема продуктовата фамилия IBM Lotus. Наред с доставката на IBM софтуерни лицензи и разработката на специализирани интернет базирани системи, Ай Би Ес България предлага и услуги в областта на Domino администрацията, изграждането на комуникационна инфраструктура, както и собствени приложения за Domino платформа.

       Като партньор на IBM в областта на системните решения за магазини и супермаркети, IBS Bulgaria предлага сериите специализирани POS терминали.Фирмата разработва системи за управление на информационните терминали на IBM - т. нар. KIOSK терминали.

       От Март 2004-2005 г. във фирмата успешно е внедрена система за качество, съгласно стандарта ISO 9001:2000.