Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


CD-RW (CD-ReWritable диск)


    CD-RW е съкращение от CD-ReWritable или диск, информацията върху който може да бъде презаписвана и променяна многократно. Един от основните недостатъци на CD-ROM дисковете е, че върху тях може да се записва само веднъж. Чрез CD-RW устройствата и дисковете, CD-R диска може да се използва като флопи или хард-диск, т.е. на него може да се записва много пъти.

    Първите CD-RW устройства стават достъпни в средата на 1997 г. Те могат да четат CD-ROМ-ове и могат да записват на днешните CD-R дискове, но не могат да записват на нормални CD-ROM-ове. Това означава, че дисковете, направени по CD-RW технологията могат да бъдат четени само от CD-RW устройство. Въпреки това, новия стандарт, наречен MultiRead, развит с общите усилия на Philips Electronics и Hewlett-Packard, след време позволява на CD-ROM устройствата да четат дискове, направени по CD-RW технологията. Много експерти вярват, че CD-RW дисковете ще станат популярен носител на информация, до евентуалната финална фаза в развитието на DVD устройствата.