Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Borland C++


    Borland C++ е високопроизводителен компилатор за DOS, Windows 3.x, Win32s, Windows NT, Windows 9x и Windows .

    Borland C++ предоставя ефективни средства за визуално създаване на приложения на ANSI-стандарта за езиците С и С++.

    Borland C++ има вграден генератор на приложения AppExpert, който помага да се изгради голяма част от програмата. Интегрираната среда за разработка съдържа компилатор с пълни възможности за настройка от потребителя, свързващ редактор, библиотеки с възможност за създаване на 16- и 32-разрядни ЕХЕ-файлова или DLL. Borland C++ поддържа библиотеки OWL и MFC.