Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


ХермесСОФТ

       Дейността на ХермесСОФТ е свързана с дизайн и разработване на шрифтове, многоезикова поддръжка за Macintosh и Windows операционни системи, консултации, поддръжка и доставка на професионални системи за предпечатна подготовка и специализиран софтуер за графично оформление и дизайн. Началото е поставено през 1990 г. Дългогодишният опит на екипът ни се опира както на задълбоченото придобиване на знания и умения в областта на издателските системи, така и на директните контакти с компании, като ADOBE, Apple, Microsoft, AGFA/Monotype - световни лидери в развитието на DTP-приложенията, операционните системи и шрифтовете в компютърната сфера.

       ХермесСОФТ гарантира високо технологично качество на своите продукти, което осигурява в максимална степен успешна работа с различните приложения и компютърни платформи, както и отсъствие на проблеми, свързани с експониране, цветоотделяне и професионално приложение. В настоящия момент шрифтовете от Библиотеката на ХермесСОФТ са разработени и се предлагат с разширена поддръжка за всички западно- и източноевропейски езици, базирани на латиницата и кирилицата.

       За да отговори максимално на изискванията на потребителите ХермесСОФТ развива своята шрифтова колекция в две основни направления - нови разработки и съобразяване със световните технологии и практика.

       Колекцията шрифтове на ХермесСОФТ се характеризира с прецизен подбор, ориентиран към основните наборни шрифтове, с изключително широк спектър на приложение. Дизайнът на шрифтовете от колекцията е издържан в класическите български традиции. Всеки комплект е проектиран от дизайнери, тесни специалисти в областта на шрифта, доказали недвусмислено уменията си с дългогодишното си занимание в тази област . Това, заедно с професионалното технологично качество, са двете отличителни черти на Библиотеката шрифтове, което я прави силно оръжие в ръцете на всички причастни към визуалната комуникация.

       Клиенти на ХермесСОФТ са световни и български рекламни агенции, бюра за експонация и издателства.