Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Flash памет (Flash Memmory)


       Електронната форма идва в различни форми, за да удовлетвори множество цели. Flash паметта служи като лесен и бърз за използване информационен носител при устройства като цифрови камери и конзоли за видео игри. Използва се и като хард-диск и RAM. Всъщност, Flash паметта се счита и за стабилен информационен носител. Това означава, че подвижни части в нея – всичко е електронно, вместо да бъде механично. Ето и няколко примера за Flash памет: BIOS чипа на компютъра, CompactFlash(най-често може да бъде срещнат при цифровите камери), SmartMedia(също се среща при цифровите камери), Memory Stick(отново се среща при цифровите камери), PCMCIA Type I и Type II карти(използва се като стабилен диск при преносимите компютри), Memory карти при игралните конзоли.

       Flash паметта е вид EEPROM чип. Тя има мрежа от редове и колони с клетка, която има два транзистора на всеки кръстопът. Двата транзистора са разделени помежду си чрез тънък оксиден слой. Единият от транзисторите често е наричан floating gate или плаващ вход, докато другия транзистор е известен като control gate или контролен вход. Плаващите входове винаги се свързват с редовете чрез контролните входове. Когато има свръзка клетката получава стойност 1. За да бъде променена тази стойност на 0, трябва да се изпълни един любопитен процес, наречен тунелиране на Фаулър и Нордхайм.

       Тунелирането се използва, за да промени разположението на електроните в плаващия вход. Електрическо напрежение, обикновено от 10 до 13 волта, се прилага върху плаващия вход. Прилагането му започва от колоната. Това прилагане на електричество помага на плаващия вход да действа като електронен „пистолет”. Заредените електрони се наместват и се заклещват от другата страна на тънкия оксиден слой, като го зареждат отрицателно. Тези негативно заредени електрони действат като бариера между контролния вход и плаващия вход. Специално устройство, наречено клетъчен сензор наблюдава нивото на електричество, преминаващо през плаващия вход. Ако потокът, който преминава през входа е по-голям от 50% от цялостното електричество, той получава стойност 1. Когато електричеството, което преминава спадне под прага на 50-те процента, стойността става 0. Един празен EEPROM е с изцяло отворени входове и всяка клетка в него е със стойност 1.

       Електроните на клетките от чип с Flash памет могат да бъдат върнати към тяхната нормална стойност(„1”) чрез прилагане на електрическо поле или напрежение с по-висок волтаж. Flash паметта използва специфично in-curcuit свързване, за да се осъществява прилагането на магнитно поле или на целия чип или на специфични области от него, наречени блокове. Това изтрива дадената област от чипа, която след това може да бъде презаписана. Flash паметта работи много по-бързо, от колкото традиционните EEPROМ-и, защото вместо да изтрива по 1 байт, тя изтрива блок от целия чип и после записва отново в него.

       Докато чипа на компютърния BIOS е най-общата форма на Flash памет, стабилните устройства, пригодни за премахване набират популярност. SmartMedia и CompactFlash картите са добре познати, като често биват наричани „електронна лента”, защото се използват при цифровите камери. Други Flash памет продукти са Memory Stick на Sony, PCMCIA memory картите и memory картите за системите за видеоигри като N64 на Nintendo, Dreamcast на Sega и Playstation на Sony.

Съществуват няколко причини Flash паметта да се използва вместо хард-диск:

  • тя е безшумна
  • тя позволява по-бърз достъп до информацията, записана на нея
  • тя е с по-малък размер
  • тя е по-лека
  • тя е „стабилна”, т.е. тя е изцяло електронна и в нея не присъстват механични елементи