Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Архивиращи програми


    Компресирането и архивирането на файловете се прилага по следните причини:

  • съхраняване на ценна информация в случай на повреда на твърдия диск или неправомерно изтриване;
  • икономисване на дисково пространство – рядко използвани големи файлове се архивират и информацията се извлича от тях само при необходимост;
  • обмен на файлове с други организации чрез дискета, CD ROM или Интернет;

    Архивът на файлове и директории, представлява копие на съхраняваните файлове на дискета, CD ROM, друг твърд диск или лентово устройство. Обикновено файловете се компресират преди архивиране, за да заемат по-малко място.

    Компресирането намалява размера на файловете. Степента на намаление зависи от типа на файла. Най-висока степен на компресиране имат текстовите файлове, най-малка графичните файлове. Възстановяването на файловете на архива може да се изпълни както на компютъра, на който са създадени, така и на всеки друг компютър. При създаване на бази данни, архивирането е задължително и се изпълнява според инструкциите на приложния софтуер. Най-популярните програми за компресиране и архивиране за Windows са WinZip и WinRAR.