Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Symantec C++

    Symantec C++ е набор инструментални средства за разработка на програми, който позволява да се решава широк спектър задачи, не прибягвайки към средствата на други програмни продукти. Използвайки този компилатор, може да се създават приложения за DOS в реален и защитен режим и всички видове приложения за Windows 3.x, Windows NT и Windows 9x. Symantec C++ представя на програмиста:

  • обектно-ориентирана система за редактиране на изходни текстове;
  • редактор, позволяващ да се преглежда и изменя структурата на създаваното приложение;
  • инструменти за генериване на кода ClassExpert, AppExpert и ProjectApp;
  • изцяло интегриран редактор за ресурси;
  • редактор на класове с контейнер за класове и методи;
  • възможност за обработка на изключителни ситуации в стил С++ и Windows NT;
  • възможност за написване и запис на макроси на езика BASIC за инструментите на среда IDDE;
  • софтуер NetBuild за разпределена компилация в локална мрежа
.