Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Клод Шенън (Shannon Claude Elwood)

    Клод ШЕНЪН (Shannon Claude Elwood) (р. 1916 - 2001) е американски инженер и математик. Той е един от създателите на математическата теория на информацията. Основните му трудове са по теория на релейно-контактните схеми, математическата теория на връзките, кибернетика.

    Шенън завършва Мичиганския университет, където получава две дипломи — по математика и по електротехника. След това в Масачузетския технологичен институт работи под ръководството на професор Ваневар Буш на неговия диференциален анализатор. През 1938 година защитава докторска дисертация, в която разработва принципите на логическото устройство на компютъра, свързвайки булевата алгебра с работата на електрическите схеми. Тази разработка става повратна точка в историята на развитието на съвременната информатика и изчислителна техника. По-късно Шенън работи в Bell Telephone Laboratories, където прилага новите принципи в разработката на телефонни станции.

    През 1948 година публикува своя труд «Математическа теория на връзките», в която представя своята унифицирана теория за предаване и обработка на информацията. Информацията в този контекст включва всички видове съобщения, включително тези, които се предават по нервните влакна в живите организми. Шенън предложил да се измерва информацията в математическия смисъл, свеждайки я към избора между две значения, или двоични разряди, — «да» или «не», полагайки по такъв начин основите на съвременната теория на връзките, която в днешно време играе важна роля в много области.