Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Органайзери

    С помощта на персоналния компютър може да се организира работата на деловия човек или цяла организация. За тази цел често се използват специални пакети програми, разработени с цел облекчаване на планирането и организацията на работата и финансите. Те може да се разделят на три групи.

    А) Органайзери (organizers), или програми за планиране (sсhedulers), (Lotus Organizer, ACT!). Предназначението им е очевидно даже и от външния вид на интерфейса им — те са интелектуална записна книжка, обединяваща ежедневник, телефонен справочник и всичко, което потребителят сам би поискал да запише на електронните «страници». За пример, те поддържат функциите на календар и напомнят при необходимост за важни събития или планове. Дейността на цял колектив също може да бъде организирана и планирана с помощта на колективни органайзери (MS Sсhedule+).

    Б) Програми за планиране на проекти (Symantec TimeLine, Microsoft Project и т.н.). Тези програми са предназначени за организация работата и управлението на фирма. С помощта им може да се съставя разписание на дейностите, да се задават връзки между етапите на работата с оглед сроковете и баланса на ресурсите (оборудване, материали, труд и т.н.), да се оптимизира разходването на средства.

    В) Програми за управление на финанси. Доколкото успешната работа на деловия човек в една или друга форма е свързана с движение на финанси, широко приложение са получили програми, опростяващи работата с финансите, както с личните, така и автоматизиращи финансовата дейност на фирмата.