Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Модем

    Думата модем е акроним от модулатор/демодулатор. Модемът е устройство, което превръща информацията от цифровите компютърни сигнали в аналогови сигнали, които могат да бъдат изпратени по телефонна линия. Този процес се нарича модулация. Аналоговите сигнали тогава биват превърнати в цифрова информация отново, като тази дейност се прави от противоположния модем. Този процес се нарича демодулация.

    Първо, модемът се захранва с дигитална информация, под формата на единици и нули от процесора. След това модемът анализира информацията и я превръща в аналогови сигнали, които могат да се изпращат по телефонна линия. Друг модем получава тези сигнали, превръща ги в цифрова информация и изпраща информацията на процесора-получател.

    Думата “аналогов”, означава информация, която е представена продължително, докато думата “цифров” означава информация дефинирана чрез самостоятелни стъпки. Предимството на аналоговата информация е нейната способност напълно да представя продължителен поток от информация. Цифровата информация, от друга страна, е по-малко повлияна от нежелана намеса или звук. При цифровите компютри, информацията се съхранява в самостоятелни битове, които имат стойност или единица(1 - включено), или нула(0 - изключено). Ако бъдат изобразени чрез графика, аналоговите сигнали ще представляват синусови вълни, докато цифровите сигнали ще представляват квадратни вълни. Звукът е аналогов, защото непрекъснато се променя. Така, за да се изпрати информация по телефонна линия, модемът трябва да вземе цифровата информация, която му е дадена от компютъра и да я превърне в звук или аналогов сигнал. Модемът, който получава тази информация трябва да превърне тези аналогови сигнали в цифрова информация, за да може те да бъдат получени от процесора.

    За да може да предава информация със скорост, по-голяма от 600 бита в секунда(600 bps; 600 bits per second), за модема е необходимо да събира битовете информация заедно и да ги предава чрез по-сложен звук. Това позволява предаването на повече битове от информация за същия период от време. Компютрите са способни да предават информация към модемите по-бързо, от колкото модемите са способни да предават същата информация посредством телефонна линия. Това дава на модема време да групира битовете помежду им и да приложи компресионни алгоритми върху тях. Двата общоприети компресионни протокола, чрез които това става са MNP-5, който има компресионно съотношение 2:1 и v.42bis, който има 4:1 компресионно съотношение. V.42bis може да “усеща” дали е нужна компресията, като по този начин ускорява скоростта на трансфер на пре-компресирани файлове.