Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Математически програми

    Към настоящия момент са разработени огромно количество методи за числено решаване на задачи, преди всичко — задачи, свеждащи се към математически: решение на уравнения и системи уравнения, линейни и нелинейни, обикновени, диференциални или интегрално-диференциални и т.н.

    Една от най-популярните математически програми е MathCAD (Mathsoft). Тя работи под управление на MS Windows и притежава визуален интерфейс WYWIWYG (What You See Is What You Get), обширно меню и множество възможности. Въвеждането на задачата в програмата много прилича на работата с Equation Editor (може да се съставят уравнения и формули, избирайки шаблони от меню), но се различава с редица допълнителни възможности. След това може да се намери численото решение.

    Програмата работи с функции в символно представяне, позволявайки да се построяват техните графики в произволен мащаб, да се решават уравнения или просто да се изчисляват стойности на изрази.

    Математическата програма Matlab (Math Works), работеща под управление на Windows е ориентирана основно към работа с функции: може да се построяват графики (в това число тримерни за функции на две променливи), да се получават разлагания на функции, да се диференцират, а също и да се опростяват изрази, да се решават диференциални уравнения. Освен с алгебрическите функции програмата «познава» и тригонометрични, хиперболични и специални функции и умее да оперира с матрици.