Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Херман Холерит (Herman Hollerith)

    Херман Холерит е роден през 1860 и умира през 1929 година.

    Родителите му емигрират от Германия в Съединените Щати през 1848 г., след политическите размирици в родната страна.

    Холерит постъпва в Градския Колеж на Ню-Йорк през 1875 г., и се дипломира през 1879. Неговите успехи в науката били забележителни, и един от неговите преподаватели, професор Троубридж, бил така впечатлен, че му предложил да стане негов помощник.

    В новата си работа Холерит се занимавал със статистически данни.. Той се затруднявал от огромните количества данни, които трябвало да се обработват. Постепенно Холерит започнал да търси пътища за механизиране на обработката на данните.

    За създаването на такава машина Холерит се обърнал към идеите на Жакард, който изследвал пътя за създаване на тъкачен стан. Холерит скоро разбрал, че тъкачния стан няма да може да му помогне, но стигнал до извода, че перфокартите биха били ефективен способ за съхраняване на информация.

    През 1884 г. Холерит получил своя първи патент (той има повече от 30 патента в Съединените Щати в течение на своята кариера). Той открил метод за четене на пробитите перфокарти.

    Занимавайки се през 80-те години на тогавашното столетие с въпросите за обработка на статистически данни, той създал система, автоматизираща процеса на обработката им. Холерит първи (1889) построил ръчен перфоратор , който бил използван за нанасяне на цифрови данни върху перфокартите. Носителят на данни на Холерит – 80-колонната перфокарта не претърпява съществени изменения и до днешно време. На базата на такива перфокарти е построена сумираща машина , наречена табулатор, която пробивала отверстия на перфокартите, възприемала ги като съответстващи числа и ги изчислявала.

    През 1896 година Холерит основава фирма за производство на своите машини. Неговият табулатор бил използван за преброяване на населението в САЩ и Русия.

    През 1911 година Холерит продава своята фирма, която, обединявайки се с няколко други, е наречена Computer-Tabulating Recording Co. На 14 февруари 1924 година фирмата сменя името си на International Business Machines Corp., съкратено IBM.

    Холерит умира от сърдечен пристъп през 1929 година.