Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Fortran

    Езикът Фортран (FORTRAN, от FORmula TRANslator — преводач на формули) е разработен в средата на 1950-те години от програмисти на фирма IBM. В основата си той се използва за програми, извършващи естественонаучни и математически изчисления. И до днес Фортран запазва устойчиви позиции в своята пазарна ниша благодарение на това, че най-оптимално съответства на своята сфера на приложение, притежавайки при това цяла поредица полезни качества.

    Силна страна на езика винаги е била неговата висока степен на преносимост на изходния код между различни платформи (както съществуващи, така и бъдещи), което обезпечава дълъг живот на писаните програми.

    Фортран неизменно задминава своите конкуренти и по бързодействие на програмите, и по тяхната компактност, благодарение на високата ефективност на изпълнимия код. Това се обяснява както с дългогодишната отработка на алгоритмите на компилатора, така и с използването на повече прости езикови конструкции.

    Гордост на Фортран винаги е била богатата колекция от най-разнообразни библиотеки, и преди всичко математически такива. Една от най-популярните — IMSL на фирма Visual Numerics — включва повече от хиляда процедури за математическа и статистическа обработка на данни и фактически се явява стандарт за различни компютърни платформи.

    Перспективна област за приложение на Фортран-програмите е използването им в системите «клиент-сървър» в качеството на сървърен компонент.