Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


UPS (Uninterruptible Power Supply, непрекъснат източник на енергия)


    При наличие на UPS (Uninterruptible Power Supply или непрекъснат източник на енергия) в системата се елиминират вредните ефекти от евентуални токови удари и къси съединения, които могат да възникнат при рязко спиране на тока, гръмотевични бури и т.н. Повечето UPS също елиминират ефекта от бавното спадане на количеството електричество.

    Изборът на UPS е базиран на количеството електрическа енергия, което се изисква от системата и интервала от време, който системата изисква за включването си. Повечето UPS устройства се ранкирани по специфична Volt-Amp(VA) мощност за специфичен период от време. UPS-ът трябва да има адекватна VA стойност, за да осигури основните нужди на системата. По-голямата спецификация на VP често рефлектира в по-дълъг backup период, близък до излишъка на непродължително консумираните волт-ампове. Скорост на консумация по-малка от 25% от спецификацията коренно ще увеличи продължителността на backup енергията с приблизително 25%.

    VP системата се състои от клетка, в която има CPU и монитор. Продължителната операция на този инструмент изисква енергията да преминава през клетката и CPU-то. Загубата на енергията за монитора, няма да повлияе на операциите на VP-то с изключение на това, че потребителя няма да може да взаимодейства със системата. Предимството на това да не бъде захранван монитора е намаляването на VA стойността на UPS и/или удължено backup време. Настоящите VP системи се състоят от клетка, която консумира 100VA, CPU, което консумира 500VA и монитор, който консумира 150VA. Сумата на тези компоненти образува 750VA спецификационно изискване за тази система. Трябва да се отбележи и, че тези стойности са консервативни.

    UPS системите могат да се разделят основно на две категории, които са on-line и off-line. Off-Line устройствата по принцип “наглеждат” основните устройства за някакви грешки, като действат само ако стане необходимо. Тези устройства по принцип са по-евтини и по-малко чувствителни към някои видове смущения. On-Line устройствата имат по-добро време на реакция и често успяват да открият дори и по-сложните енергийни проблеми навреме.

    Устройствата, направени от Toshiba, Best Technologies и Sola Inc. имат добри рейтинги и са с постоянно високо качество. Обхватът на избор, когато става въпрос за производители на добри UPS устройства е голям.