Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Програми за текстообработка

    Терминът „текстообработка” се появява в края на 50-те години на ХХ век. С него се назовават електронните начини за извършване на стандартното множество от делови дейности – създаване, редактиране, отпечатване и съхраняване на писмени документи.

    Първите програми за текстообработка са текстовите редактори. Текстовите редактори реализират най-простите и основни операции с текста – те позволяват да се вмъкват, заменят и изтриват знаци, да се разместват фрагменти от текста. Те не предоставят богати възможности за прегледно оформяне на текста, за вмъкване на графика, таблици и др.

    Текстообработващите системи предоставят много повече възможности от текстовите редактори. Те позволяват не само да се набере, редактира и запази текста, но и да се допълни с разнообразни нетекстови елементи, например илюстрации, диаграми, таблици и др. Освен това предоставят средства за контрол на разположението на текста, синтактична и граматична проверка и т.н. Те дават възможност и за подготвяне на текста по шаблон, което пести време. Разполагат със средства за оформяне на циркулярни писма.

    Една от най-популярните текстообработващи програми е Word на фирма Microsoft.

    Следва да се отбележат също и Ami Pro и Word Pro на фирма Lotus Development и WordPerfect (известен като продукт на фирма WordPerfect, от 1994 г. принадлежи на фирма Novell, а от началото на 1996 г. — на фирма Corel Systems).