Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Алън Матисън Тюринг

       Алън Матисън Тюринг (Alan Mathison Turing) е роден на 23 Юни 1912 г. В днешно време той е наричан откривателя на компютърната наука, изобретателя на преобладаващата технология в края на двайсети век, но това не е било казано по време на неговия живот. Сега го виждаме в такава светлина.

       Още като млад той пише лични бележки по теорията на относителността, които не се приемат добре в неговото училище и за да не изпадне то в срам му е забранено да вземе сертификат. Стимулът за ефективна комуникация и конкуренция в науката идва, когато той се среща с друг способен младеж – Кристофър Моркъм, с който са приятели и конкуренти в науката до внезапната смърт на Моркъм през Февруари, 1930.

       По времето на блестящото си завършване в Кембридж и след това той се занимава с Универсалната Тюрингова Машина. Концепцията на неговата машина е като тази на формулата или уравнението – че има много тюрингови машини в зависимост от различния метод или алгоритъм. Казано с други думи машината му изпълнява основния принцип на компютрите – че със само един такъв може да се изпълняват различни операции.

       През 1944, при инвазията на Нормандия, той е завладян от три идеи:

  • неговата собствена концепция за универсалната машина
  • потенциалната скорост и надеждност на електронната технология
  • неефективността на това да се създават различни машини за различни логични процеси

       Комбинирани, тези идеи създават принципа, практическите средства и мотивацията за модерния компютър, една-единствена машина, способна да изпълни всяка програмна задача. Той е завладян и от една четвърта идея – тази машина да може да придобива знания от човека, подобно на мозък.

       Той умира на 8 Юни, 1954. Смята се, че се е отровил с цианид.