Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Електронни таблици

    Електронната таблица (ЕТ) е интерактивна система за обработка на данни, представляваща правоъгълна таблица, чиито клетки могат да съдържат числа, текст или формули, задаващи зависимости между клетките и тяхното съдържани. Електронните таблици са основно средство за извършване на изчисления над всякакви масиви от данни.

    Съществуват много области на приложение на ЕТ: инженерни проекти, математическо моделиране на процеси, статистическа обработка на данни, финансови операции и т.н. Освен това, с помощта на ЕТ може да се създават и използват бази от данни.

    В електронните таблици се съдържат голям брой разнообразни вградени функции: математически, финансови, статистически, текстови и др.

    Резултатите и аргументите на използваните функции се намират в клетките на ЕТ. Тя притежава гъвкав механизъм за задаване и редактиране на съдържанието на клетките. Функциите могат да се изпълняват не само над стойностите на конкретна клетка, но и над набор клетки от зададен диапазон. Всяка клетка има уникално име, чрез което се обръщаме към нея.

    Програмите за работа с електронни таблици включват много удобни и прости възможности за оформяне на данните: задаване на цвят на фона и символите, използване на различни шрифтове. Има възможност табличната информация да се представи във вид на графика или диаграма.

    Една от най-известните програми за работа с електронни таблици е Microsoft Excel, който е част от офис пакета на Microsoft.

    Други приложения за електронни таблици са: OpenOffice Calc, KOffice Spreadsheet, StarOffice Calc и др.