Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Стемо ООД

       Стемо ООД е основана през февруари 1991 г. от четирима компютърни специалисти като българска частна компания, специализирана в областта на компютърните технологии. Дейността си фирмата започва с доставки на персонални компютри и производство на софтуер.

       Компанията осъществява дейността си чрез един чудесен екип от 190 висококвалифицирани и амбициозни млади хора - мениджъри, консултанти, сервизни инженери, проектанти, програмисти, икономисти. Всеки служител се приема на конкурсен принцип след внимателен подбор и детайлно проучване на личните и професионални качества.

       Цялата фирмена дейност е обхваната от система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Системата е внедрена във всички филиали и отдели и подпомага изпълнението на нашата цел.

       Продажби. Цялата гама компютърна и офис техника, приложен и системен софтуер, консумативи. Доставката и инсталирането на продуктите се извършва на място при клиента и са съпроводени с необходимото начално обучение.

       Лизинг и разсрочено плащане. Разнообразните схеми за разсрочено плащане, които предлагаме съвместно с утвърдени финансови организации, осигуряват на нашите клиенти възможност да се възползват от предимствата на съвременните технологии, без да е необходимо да се лишават от значителни финансови средства, необходими за извършване на основните им дейности.

       Комплексни системи. Изграждане на комплексни информационни системи, включващо проучване, проектиране, доставка, системна интеграция, инсталиране, обучение, поддръжка.

       Решения. Реализиране на широк спектър решения - компютърни мрежи, свързване на сървъри в клъстер, проектиране, инсталация и настройка на хетерогенни софтуерни среди, виртуални частни мрежи, корпоративни договори за използване на софтуерни лицензи, системи за съхранение и защита на информация, непрекъсваеми електрозахранвания, изграждане на телекомуникации, устройства за презентации и много други специфични решения.

       Услуги. Инсталиране, настройка и надграждане (upgrade) на технически и софтуерни продукти и системи, демонстрации и обучения, проектиране, изграждане и поддръжка на локални и глобални компютърни мрежи, проектиране, изграждане и сертифициране на структурни кабелни системи и много други.

       Консултации. Нашите специалисти могат да оказват компетентно и навременно съдействие за решаване на технически и търговски въпроси - избор на концепция, тип и модел устройства, решаване на специфични софтуерни и хардуерни проблеми, възможности за надграждане (upgrade), съвместимост, производителност, схеми на плащане, експлоатационни разходи, разходи за консумативи и др.

       Богат склад. Непрекъснато поддържане на големи складови наличности от компютърна и периферна техника, аксесоари и консумативи в номенклатура от над 1000 позиции. Това ни позволява да се отзовем на най-разнообразни поръчки чрез 24 часов срок на доставка до всяка точка на страната.

       Софтуерната къща на фирмата съществува от 1993 годинa. Екипът се състои от висококвалифицирани професионалисти - проектанти, аналитици, програмисти. Реализирани са проекти, базирани на най-съвременните платформи за разработка - CAD/CAM системи в областта на текстила, системи за запис, архивиране и обработка на гласови данни.

       Основен продукт на софтуерната къща е ДИРИГЕНТ. Това е мощна комплексна информационна бизнес система, предназначена за обслужване на търговската дейност на фирми с географски разпределена структура, каквато е и Стемо. ДИРИГЕНТ притежава пълна функционалност за автоматизиране на търговската дейност - управление на номенклатури, доставки, продажби, складово стопанство, плащания и отношения с контрагенти, отчетност, справки, и др.