Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Кратък код

    В края на 1949 година заработва система под название «Кратък код», рекламирана по-късно като «електронен речник». Програмистът отначало записвал решаваната задача във вид на математически уравнения, а след това, използвайки напечатана таблица за превод, символ след символ преобразувал тези уравнения в двузначен код. Например, кръглата скобка се превръщала в 09, плюс — в 07. След това в компютъра специална програма превръщала тези кодове в нули и единици, и машината изпълнявала нужните операции. Програма, работеща с «Краткия код», била по същество примитивен интерпретатор, т. е. обработвала ред по ред и изпълнявала програмата на входния език. Следващият ред се анализирал чак след изпълнението на функцията, зададена в предния ред. Впоследствие интерпретаторът става един от двата типа езикови транслатори. «Краткият код» е първата крачка към нещо по-различно, което давало на програмиста възможност да пише програми на език, различен от машинния.