Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Мрежова архитектура

     За стандартизация на мрежите Международната организация по стандартизация (International Standards Organization, ISO) предлага модел на архитектурата на изчислителните мрежи OSI (Open System Interconnection). Този модел, към който се стараят да се придържат повечето потребители, разделя комуникационните функции в мрежата на седем нива.

     Съобщението, предаващо се чрез компютърната мрежа, съответства в модела OSI на „ниво приложение”, в процеса на пренасянето му по мрежата достига до „физическото ниво” и нататък в обратен ред до достигане на приложната програма на другата работна станция преминава отново през „ниво приложение”.

     Идеята за организация на няколко нива се състои в това, дадена услуга да се представя на възможно най-високо ниво като се използват инструментите на по нискостоящото ниво.

  • Физическото ниво (Physical Layer) определя физическите, механичните и електрическите характеристики на линията за връзка. На това ниво се извършва преобразуването на данните, постъпващи на „ниво канал”, в сигнали, които след това се предават по линията за връзка. В локалните мрежи това преобразуване се осъществява с помощта на мрежови адаптери, в глобалните мрежи за тази цел се използват модеми.
  • Нивото канал (Data Link) определя правилата за използване на физическо ниво на възлите от мрежата. Това ниво се подразделя на две поднива: Контрол на достъпа към средата (Media Access Control), свързан с достъпа до мрежата и нейното управление, и Логически контрол на връзката (Logical Link Control), свързан с предаването и приемането на потребителските съобщения.
  • Мрежовото ниво (Network Layer) обезпечава маршрутизацията, тоест избора на маршрута за предаване на данните в мрежата и управлението на потока данни в мрежата (буферизация на данните и т.н.).
  • Транспортното ниво (Transport Layer) осъществява разделянето или свързването на съобщенията в пакети в случай, че в процеса на предаване или приемане на данни се налага използването на повече от един пакет, а също контрола на поредността на преминаването на пакетите. На това ниво чрез шлюзовете се извършва съгласуването на мрежовите нива в случай на различни несъвместими мрежи.
  • Ниво сеанс (Session Layer) изпълнява функциите на координатор на връзката между работните станции. Нивото обезпечава създаването на връзката, управлението на предаването и приемането на пакетите съобщения и завършването на сеанса.
  • Ниво представяне (Presentation Layer) служи за шифроване, компресиране и кодиране на данните.
  • Ниво приложение (Application Layer) се явява интерфейс между приложните програми и процесите от модела OSI, отговаря за поддръжката на програмното осигуряване на крайния потребител.