Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Настолни издателски системи

    Настолната издателска система (НИС) е предназначена за подготовка на печатна продукция, свързана с оформлението и странирането на документите. НИС не предполага създаване на изходните материали за печат, за това е удобно да се използват някои от текстообработващите системи за набора и оформянето на текста и графически пакет за създаване на илюстрациите.

    НИС работят само в графичен режим. Съществува цяла поредица съвременни НИС, използвани при различни типове публикации.

    PageMaker — популярна програма с многочислени функции, позволяваща удобно да се работи с вестникарски многостранични публикации.

    Corel Ventura — програма, която е една от първите НИС. Тя е ориентирана към създаване на книги, брошури, списания и други големи многостранични публикации. Програмата се разпространява с пакета Corel Draw!, елементите на който позволяват да се създават висококачествени илюстрации.

    QuarkXPress е настолна издателска система за професионална работа. Включва много функции за оформление на публикации с произволна сложност и съдържание.

    FrameMaker е удобна за работа с големи публикации, които имат сложна структура, например технически публикации. В програмата може да се работи с различни илюстрации, а също така лесно да се оформят таблици и формули, но програмата има по-ограничени функционални възможности в сравнение с Corel Ventura.

    Microsoft Publisher е удобна за начинаещи потребители с простата си инсталация и средства, облекчаващи процеса на създаване на публикациите.