Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Програми за работа с графика


    Компютърната графика се появява през 60-те години, когато вече съществуват пълноценни програми за работа с графика. Обикновено се използват термините «компютърна графика» (КГ) и «компютърна анимация» (КА). Понятието «компютърна графика» включва всички видове дейности със статични векторни и растерни изображения, «компютърната анимация» има работа с динамично изменящи се двумерни и тримерни изображения.

    По своята структура изображенията са растерни и векторни.

    Например, скенерът при сканирането разбива изображението на множество малки елементи (пиксели) и формира от тях растерна картинка. Пикселът представлява по същество най-малкия адресируем елемент на растерното изображение. Но този начин за представяне на изображенията не подхожда за тези случаи, когато възниква необходимост от мащабиране на изображенията.

    Векторната графика се създава с помощта на специални програмни средства от типа на CorelDRAW!, Adobe Illustrator. Фактически векторното изображение съществува във вид на набор математически формули, описващи елементите на изображението.

    Векторната графика не зависи от разрешаващата способност на апаратните средства, което позволява лесно да се променят размерите на статичните изображения без загуба на качество.

    По своето «професионално» предназначение средствата за компютърна графика и анимация може да се разделят на следните групи: пакети за компютърна графика за полиграфията; програми за двумерна компютърна графика; презентационни пакети; програми за двумерна анимация, използвани за създаване на динамични изображения и спецефекти в киното; програми за двумерно и тримерно моделиране, използвани за дизайнерски и инженерни разработки; пакети за тримерна анимация, използвани за създаване на рекламни и музикални клипове и кинофилми; комплекси за обработка на видеоизображения; програми за научна визуализация.