Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Речници и програми за превод

    Счита се, че историята на машинния превод започва с експеримент, проведен в Джорджтаунския университет в САЩ през 1954 год. Първоначално текстът, който се състоял от няколко фрази на руски език, бил преведен на английски с помощта на компютър. Сега в различните страни са известни десетки комерсиални системи за машинен превод, експерименталните такива са хиляди.

    Съществуват два основни подхода към проблема за машинен превод на текст. Първият — моделът на «голям речник със сложна структура», който е заложен в болшинството съвременни програми-преводачи. Вторият — по-малко известен модел «смисъл-текст», който е многообещаващ, но труден за реализация.

    Програмите за превод позволяват да се осъществява както превод на фрагменти от текста, така и превод на срещната в текста непозната дума, използвайки резидентни речници. Самите програми-преводачи съдържат обикновено няколко речника от различна тематична област и позволяват да се осъществи избор на дума в зависимост от вида на превеждания текст. Потребителите имат възможност сами да попълват речника с нови думи. Съвременните системи за превод контролират стила и синтаксиса на обработваните материали.