Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Блез Паскал (Blaise Pascal)


    Блез Паскал (19.VI.1623 - 19.VII.1662) - френски математик, физик и философ.

    Блез Паскал бил трето дете в семейството си. Неговата майка умряла, когато бил само на три години. В 1632 семейството на Паскал напуска Клермонт и се установява в Париж. Бащата на Паскал имал добро образование и решил непосредствено да го предаде на сина си. Бащата решил, че Блез не трявба да изучава математика до 15 годишен, и всички математически книги били изнесени от техния дом. Въпреки това любопитството на Блез го тласнало към изучаване на геометрия още на 12 годишна възраст. Той открил, че сумата на ъглите във всеки триъгълник е равна да два прави ъгъла. Когато бащата научава за това, той позволил на Блез да изучава Евклид.

    През декември 1639 семейството на Паскал напуска Париж, за да живее в Роан, където бащата бил назначен на държавна длъжност. В 1641 (при други източници в 1642) Паскал конструирал сумираща машина. Това бил първият цифров калкулатор, който помагал в работата на баща му. Паскал работил върху това в течение на три години от 1642 до 1645. Устройството, наречено "Паскалин", приличало на механичен калкулатор от 1940-те години.

    Машината на Паскал получила широко приложение: във Франция тя остава в употреба до 1799 г., а в Англия даже до 1971 год.

    Блез Паскал внася значителен принос в развитието на математиката. В трактата "Опит върху теорията на коничните сечения" (1639, изд. 1640) той изложил една от основните теореми на проективната геометрия, така наречената Теорема на Паскал. До 1654 завършил редица трудове по аритметика, теория на числата, алгебра и теория на вероятностите, публикувани през 1665 (посмъртно).

    Паскал намира общ признак за делимост на дадено числа на произволно друго цяло число, основан на сумата от цифрите на числото, способ за изчисляване на биноминалните коефициенти (Аритметически триъгълник); формулира редица основни положения от елементарната теория на вероятностите.

    Блез Паскал умира на 19 август 1662 г. на 39 години.