Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Джон Атанасов (John Atanasoff)

    Джон Винсент Атанасов е роден в Хамилтон на 4 октомври 1903 г., щат Ню-Йорк. Баща му – Иван Атанасов е роден в с. Бояджик, България. Той е сирак от Априлското въстание на българите срещу Османската империя през 1876 г. През 1889 г. 13-годишният Иван Атанасов емигрира в САЩ заедно с чичо си. Жени се за Айва Лусена (Iva Lucena), учителка по математика – това е майката на откривателя.

    Джон е първото от 10-те деца в семейството. Скоро след неговото раждане, Иван Атанасов старши започва работа като електроинженер в Остин, впоследствие и в Брюстър, щата Флорида, където Джон Атанасов младши завършва училище. Домът на семейството му в Брюстър е първата електрифицирана къща, в която някога са живели. Едва 9 годишен, Джон поправя дефектни жици в лампите на верандата.

    Джон Винсент Атанасов бил добър ученик. Интересувал се от бейзбол, до деня в който неговия баща му показва логаритмичната линия, която купува за инженерната си работа. Линийката го завладява напълно. Джон внимателно се запознава с инструкциите и е удивен от факта, как с нейна помощ успява да получи верни отговори. Скоро баща му разбира, че няма непосредствена нужда от логаритмичната линия и тя е забравена от всички, с изключение на малкият Джон Атанасов. Той се впечатлява от математическите принципи, които стоят зад работата на линийката – логаритмите и тригонометричните функции. Няколко месеца по-късно даровитото 9-годишно момче е напреднало изключително много в заниманията си. През това време научава от майка си за бройните системи с основи различни от 10, което го насърчава да изучава и двоичната. Това са първите стъпки на бъдещия откривател по сложната пътека на математиката.

    Джон Атанасов завършва средният курс за две години с отличие по математика и природознание. Мечтата на младежа е да стане физик. С тази мисъл през 1921 г. Джон постъпва в университета в Гейнсвил в щата Флорида, но със специалност електроинженерство, защото желаната от него специалност не била застъпена в учебния план на университета. Междувременно той проявява интереси към електроника и сложните системи на висшата математика.

    Джон Атанасов получава бакалавърската си степен в университета на Гейнсвил (1925), магистърска – в Щатския университет на Айова (1926), а докторска (физико-математически науки) – в Университета на Уискънсин (1930). Впоследствие Атанасов става асистент-професор по математика и физика в университета на Айова в гр. Еймс, където работи до 1945 г.. Високите познания в тези области му позволяват да започне да експериментира с електронни лампи и радио-електроника. Неговата дисертация "Диелектричната константа на хелия" е свързана с голям брой сложни изчисления. Изморителните часове пред механичния калкулатор "Монро" (който бил от най-добрите за времето си) накарали младият учен да се замисли върху идеята за по-съвършена изчислителна машина. След като получава доктората си по теоретична физика през юли 1930, Джон се връща в Айова, решен да опита да създаде по-добър и по-бърз модел на изчислително устройство.

    В края на 30-те години Джон Атанасов продължава да търси начин как да се улеснят изчисленията (решаването на големи системи линейни алгебрични уравнения), необходими за изследователската му работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на цифровия подход. През декември 1939 г. заедно със своя студент Клифърд Бери (Clifford Berry) създава прототипа на първата електронноизчислителна машина, напълно завършена през 1942 г. В създаването й са използвани четири изцяло нови принципа на действие: двоичната система, регенеративната памет, логическите схеми като елементи на програма и електронните елементи като носители на данни. Ако усилията им не са прекъснати от войната, компютърът АВС е щял да бъде в пълно действие в 1943 г. През септември 1942 г. Джон Атанасов е мобилизиран и започва работа в Морскоартилерийската лаборатория (МАЛ) – изследователска лаборатория към Управлението на военните арсенали и като физик теоретик е натоварен с акустичните изпитания на мини, подводни бомби и други проекти. В периода 1942–1966 – основните научни интереси на Атанасов са в областта на динамиката на кораба. Наред с това той е патентовал над 30 устройства: първият миночистачен уред за взривяване на хидродинамични морски мини; апаратура за откриване и записване на големи сеизмични и звукови вълни; устройство за изчисляване и записване на грешките в траекториите при стрелба; пощенски сортировъчни системи; автоматични системи за обработване на колети; системи за бързо намиране на класифицирани документи; електрически кварцов часовник. Освен това има и редица разработки с военно предназначение, вкл. направлявани ракети, и др. След 1945 г. Джон Атанасов посвещава остатъка от професионалната си дейност на множество правителствени и индустриални проекти като същевременно ръководи две компании, основани от него. След дълго боледуване, Атанасов умира на 15 юни 1995 година в дома си в Мериленд.

Награди и отличия
 • U.S. Navy Distinguished Service Award (1945)
 • Citation, Seismological Society of America (1947)
 • Citation, Admiral, Bureau of Ordnance (1947)
 • Cosmos Club membership (1947)
 • Order of Cyril and Methodius (1970)
 • Iowa Inventors Hall of Fame (1974)
 • Honorary membership, Society for Computer Medicine (1974)
 • Doctor of Science, University of Florida (1974)
 • Governor's Science Medal (1985)
 • Order of Bulgaria, First Class Award (1985)
 • Computing Appreciation Award, EDUCOM (1985)
 • Holley Medal, American Society of Mechanical Engineers (1985)
 • Coors American Ingenuity Award (1986)